Strategische doelen

Bepaling van je strategische doelen op basis van jouw visie op je business

Het hebben van een duidelijke visie is noodzakelijk voor het bepalen van je strategische doelen. Pas als je weet waar je naar toe wilt, kun je jouw prioriteiten bepalen. Ontwikkeling van jouw visie gaat het best wanneer je verschillende toekomstscenario´s kan ervaren. Dit geeft niet alleen inzichten, maar zorgt ook voor focus, het vermijden van valkuilen en betere beslissingen. Je verkleint risico's en vergroot je kans op succes.

Ik gebruik een effectieve methode om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van jouw visie. Hierbij verken je, eventueel samen met je team, op een gestructureerde wijze mogelijke toekomsten. Deze methode is gebaseerd op systemisch werk, waarbij ik gebruikmaak van opstellingen. Naast dat je met deze methode in korte tijd een gewenst resultaat krijgt, geef je ook al direct vorm aan de ontwikkeling van je business.

Toelichting op systemisch werk
Systemisch werk met behulp van opstellingen betreft een psychosociale methode dat in 1997 in Nederland werd geintroduceerd door Bert Hellinger (Duitsland, 1925). Hellinger is de grondlegger van, wat we tegenwoordig, familieopstellingen noemen. Sindsdien heeft deze methode een vlucht genomen in Nederland en diverse delen van Europa.
De methode is een samensmelting van diverse wetenschappelijke disciplines en therapeutische stromingen waaronder; Filosofie (Buber e.a.), (existentiële) Psychologie, Contextuele therapie en Systeem denken.

Eigen aanpak
Ik heb in de loop der jaren een eigen aanpak in het toepassen van systemisch werk ontwikkeld. Mijn opstellingen onderscheiden zich met name door mijn jarenlange ervaring met business ontwikkeling en door mijn kennis uit mijn studies technische natuurkunde en bedrijfskunde. Ik integreer deze aspecten in mijn opstellingen en werk adviserend met minimale interventies. Mijn interventies zijn intenties richting een positieve oplossing.
Ik pas voornamelijk tafelopstellingen met objecten toe en richt mij daarbij uitsluitend op strategie ontwikkeling: (management dynamics, teams, leiderschap en organisatie vraagstukken) op basis van visie ontwikkeling (over wat ons drijft in relatie tot samenleving en business en wat een business succesvol maakt of doet mislukken).

Vraagstukken die in mijn opstellingen aan de orde komen worden geplaatst in de context van de verhandeling en niet solitair benaderd vanuit het gedrag van één individu. De relatie tot de personen (binding), positie (ordening), en rol (dynamiek), maar ook de situatie (context) en dat wat uitgesloten of verzwegen is (balans) wordt in beeld gebracht. Ik werk met dezelfde uitgangspunten als de oorspronkelijke familieopstellingen, waarbij mijn opstellingen verschillen van de meer traditionele familieopstellingen door:

  • de wijze van aanpak; door voorafgaand aan de opstelling vastgestelde vraagstukken en context te bepalen
  • de grenzen tussen het private domein en de bestaansreden en functionaliteit van de onderneming
  • een zakelijk contract tussen opdrachtgever en uitvoerder
  • rekening te houden met complexe en multidimensionale belangen binnen bedrijven.

Systemisch werk in de context van business ontwikkeling
Deze toepassing richt zich met name op de verhoudingen in business en organisatorische vraagstukken. In dit systemisch werk beschouw ik elke business en onderneming als levende dynamische systemen en altijd in beweging. Het is een illusie om te denken dat we een onderneming kunnen afgrendelen en dat we daarmee dynamieken die in de rest van de samenleving spelen buiten de deur houden. Ik beschouw een business en onderneming dan ook als geïntegreerd met de omgeving.

Het systeem bevat alle informatie dat nodig is om oplossingen te vinden achter elk vraagstuk binnen de context van business en onderneming. Ieder persoon, team of onderdeel (intern en extern) is uniek en heeft een rol in het systeem. Iedereen hoort erbij en gezamenlijk vormen ze een geheel. Binnen het vraagstuk nemen we waar hoe de verschillende delen op elkaar inwerken en omgaan met interne verhoudingen en externe krachten binnen het geheel van de context.

Als adviseur begeleid ik ondernemers in lang- en kortdurende trajecten. In de vraagstukken die ik behandel is het van belang en inspirerend om meer inzicht te krijgen in de bestaansredenen en successcenarios van een business en onderneming.

Meer over mijn aanpak ->

Meer achtergrond
Samenwerking

MoveYourMarket werkt samen
met Peppers Marketing voor
Digitale Marketing
peppersmarketing.com

Bedrijfsinformatie


0031 653 144 368

kamer van koophandel: 54674352