Mijn aanpak is concreet en effectief. Geschikt voor alle fasen van een organisatie. Geen training, maar aan de slag. Leren door te doen.

Geïnspireerd op bewezen succesvolle methoden van Massachusetts Institute of Technology, Boston Consultancy Group en Verne Harnish, en mijn eigen kennis van en ervaring met business ontwikkeling en -innovatie.

Business ontwikkeling prioriteit voor iedere ondernemer
Hoewel ontwikkeling van business altijd essentieel is, blijken de dagelijkse routines toch vaak roet in het eten te gooien. En dat is jammer, want aandacht en ritme zijn noodzakelijk voor succes. 

Door met mij te werken creëer je ritme en ga je stap-voor-stap je nieuwe plannen realiseren. We toetsen regelmatig je koers en bepalen waar de prioriteiten voor jouw bedrijf liggen en wat jij wilt bereiken. Elk doel vraagt een eigen strategie en focus. We doen eerst een stap terug en kijken waar kansen en behoeften liggen. Je krijgt overzicht voordat je keuzes maakt en vaststelt welke stappen je gaat zetten om kansen te benutten. Het gaat om de toekomst van jouw bedrijf. Om jouw missie en strategische focus. Om jouw klanten, de cashflow en processen in je organisatie en het meekrijgen van de mensen in de veranderingen.

Verbetering of innovatie?
Zoals ik in mijn artikel business ontwikkeling schreef zijn business verbetering en -innovatie belangrijke onderdelen van business development. En beide onderwerpen zijn dan ook, in de praktijk, vaak gerelateerd aan elkaar; de één beïnvloedt de ander. Maar er is wel degelijk ook een bepaald onderscheid.

Het is helemaal afhankelijk van wat jouw wensen zijn en waar je prioriteit aan wilt geven. Gaat het meer om verbterering of innovatie? Hieronder een toelichting.

Business verbetering

Bij business verbetering is het vertrekpunt de specifieke situatie van het bedrijf onder handen. Het gaat hierbij vooral om het beter en slimmer uitvoeren van zaken en om het realiseren van meer omzet met wat de organisatie in huis heeft.

De focus licht op het krijgen van inzicht in de actuele situatie van de organisatie en van daaruit optimaliseren van de werking en effectiviteit van de activiteiten van de onderneming.

Een logische eerste stap hiervoor is uitvoering van een discovery workshop. 
Tijdens de discovery workshop bepalen we welke acties en prioriteiten meerwaarde creëren voor jouw klanten, medewerkers en business. We kijken eerst in welke fase jouw organisatie zich nu bevindt en waar de grootste noodzaak is voor verbetering. Vervolgens bespreken we waar de grootste kansen liggen voor jouw bedrijf en bepalen we je prioriteiten en de beste werkwijze voor ontwikkeling van jouw business.

Lees meer over de Discovery workshop ->

 

Business innovatie

Bij Business innovatie is het vertrekpunt de veranderingen in de samenleving en de economie. Het gaat daarbij vooral om vernieuwing; andere manier van werken, nieuwe producten en diensten ontwikkelen en gebruikmaken van kansen met andere business- en verdienmodellen.

De focus ligt op het ontwikkelen van een visie op de werking van nieuwe ideeën en van daaruit de onderneming te (her)positioneren in de nieuwe digitale en vraaggestuurde economie.

Een logische eerste stap hiervoor is uitvoering van de workshop visie ontwikkeling
Tijdens de workshop visie ontwikkeling en toetsing van ideeën optimaliseren we de kwaliteit van beslissingen door de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Dit doen we aan de hand van systeemopstellingen waarbij we verschillende toekomstscenario´s met elkaar ervaren.

Lees meer over de workshop visie ontwikkeling en toetsing van ideeën ->

Na uitvoering van één van de workshops
Hebben we eenmaal de resultaten uit een workshop, dan kan de volgende stap zijn: de vertaling hiervan naar een Plan van Aanpak. Dit plan bevat de structuur van een concrete aanpak voor het realiseren van jouw doelstellingen en is een belangrijke voorbereiding op de uitvoering.

3de stap: Uitvoering Plan van Aanpak
De derde stap betreft de ondersteuning aan jou en je team bij de uitvoering.

Omdat deze aanpak een goede voorbereiding heeft zijn we heel gericht en effectief in de uitvoering. In het Plan van Aanpak is een logische ordening en tijdsvolgordelijkheid voor de uitvoering van de verschillende prioriteiten aangebracht. Hierdoor werken we gefocused in verschillende plan-do-check-act cycli en weten betrokkenen precies wat er speelt. Dit helpt de mensen in de organisatie om de complexiteit te reduceren en verhoogt de kans op succes.

De uitvoering verbindt mensen, strategie, uitvoering en cash. En is specifiek gericht op begeleiding van directeuren/eigenaren die dagelijks leiding geven en een passie hebben om hun bedrijf naar de volgende toplijn fase (omzetgroei doelstelling) te brengen. Ik begeleid de uitrol en het maandelijks ritme in de organisatie voor het realiseren van de gedefinieerde doelstellingen. De aanpak voorkomt verspilling van aandacht en tijd en geeft een vaste en consistente manier van werken, gericht op structuur en ontwikkeling.

Bij de start van de uitvoering beginnen we met een strategische kickoff met directie en managementteam. Dit betreft invulling van het Een-pagina-Strategisch-Raamwerk. Dit document wordt voor iedereen in de organisatie de leidraad voor business development.

Mijn aanpak is altijd hetzelfde, de prioriteiten, focus en tempo verschillen per bedrijf.

Lees hier een verdere toelichting op mijn aanpak ->


Wil je verkennen wat mijn aanpak en betrokkenheid kunnen betekenen voor versnelling van jouw business. klik dan op de balk hieronder om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.