Systemisch werk

Toelichting op systemisch werk met behulp van opstellingen

Systemisch werk met behulp van opstellingen betreft een psychosociale methode dat in 1997 in Nederland werd geintroduceerd door Bert Hellinger (Duitsland, 1925). Hellinger is de grondlegger van, wat we tegenwoordig, familieopstellingen noemen. Sindsdien heeft deze methode een vlucht genomen in Nederland en diverse delen van Europa.

De methode is een samensmelting van diverse wetenschappelijke disciplines en therapeutische stromingen waaronder; Filosofie (Buber e.a.), (existentiële) Psychologie, Contextuele therapie en Systeem denken.

Mijn aanpak
Ik heb in de loop der jaren een eigen aanpak in het toepassen van systemisch werk ontwikkeld. Mijn opstellingen onderscheiden zich met name door mijn jarenlange ervaring met business ontwikkeling en -innovatie en mijn achtergrond uit de studies technische natuurkunde en bedrijfskunde. Ik integreer deze aspecten in mijn opstellingen en werk adviserend met minimale interventies. Mijn interventies zijn intenties richting een positieve oplossing.

Naast opstellingen met groepen pas ik voornamelijk tafelopstellingen met objecten toe.

Ik richt mij uitsluitend op strategie ontwikkeling:
Strategie ontwikkeling (management dynamics, teams, leiderschap en organisatie vraagstukken) op basis van visie ontwikkeling (over wat ons drijft in relatie tot samenleving en business en wat een business succesvol maakt of doet mislukken)

Vraagstukken die in mijn opstellingen aan de orde komen worden geplaatst in de context van de verhandeling en niet solitair benaderd vanuit het gedrag van één individu. De relatie tot de personen (binding), positie (ordening), en rol (dynamiek), maar ook de situatie (context) en dat wat uitgesloten of verzwegen is (balans) wordt in beeld gebracht.

In principe werk ik met dezelfde uitgangspunten als de oorspronkelijke familieopstellingen, maar mijn opstellingen verschillen van de meer traditionele familieopstellingen door:

  • de wijze van aanpak; door voorafgaand aan de opstelling vastgestelde vraagstukken en context te bepalen
  • de grenzen die ik trek tussen het private domein en de bestaansreden en functionaliteit van het bedrijf
  • een zakelijk contract tussen opdrachtgever en uitvoerder
  • rekening te houden met complexe en multidimensionale belangen binnen bedrijven.

Systemisch werk in de context van business ontwikkeling
Deze toepassing richt zich met name op de verhoudingen in business en organisatorische vraagstukken. In dit systemisch werk beschouw ik elke business en bedrijf als levende dynamische systemen en altijd in beweging. Het is een illusie om te denken dat we een bedrijf kunnen afgrendelen en dat we daarmee dynamieken die in de rest van de samenleving spelen buiten de deur houden. Ik beschouw een business en bedrijf dan ook als geïntegreerd met de omgeving.

Het systeem bevat alle informatie dat nodig is om oplossingen te vinden achter elk vraagstuk binnen de context van de business en bedrijf. Ieder persoon, team of onderdeel (intern en extern) is uniek en heeft een rol in het systeem. Iedereen hoort erbij en gezamenlijk vormen ze een geheel. Binnen het vraagstuk nemen we waar hoe de verschillende delen op elkaar inwerken en omgaan met interne verhoudingen en externe krachten binnen het geheel van de context.

Als adviseur begeleid ik ondernemers in lang- en kortdurende trajecten. In de vraagstukken die ik behandel is het van belang en inspirerend om meer inzicht te krijgen in de bestaansredenen en successcenarios van een business en bedrijf. 

Wil je meer hierover weten, naam dan contact op.