WORKSHOP VISIE ONTWIKKELING & TOETSING VAN IDEEËN

een workshop voor ontwikkeling van een visie en toetsing van ideeën
door gebruik te maken van systeemopstellingen

 

Het is voor alle organisaties aan te bevelen om een formeel en gestructureerd proces in te richten voor het verkennen van mogelijke toekomsten. De reden is simpel; door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn we onze toekomst al vorm aan het geven en verkleint de organisatie haar risico's en vergroot ze haar kans op succes.

Wil je een gezamenlijke visie ontwikkelen en de juiste beslissingen nemen voor het oplossen van een probleem of innovatie van je bedrijf? Dan gaat dit beter wanneer verschillende toekomstscenario´s met elkaar kunnen worden ervaren. Dit zorgt niet alleen voor focus, het vermijden van valkuilen en betere gezamenlijke beslissingen, maar is in feite al een eerste concrete activiteit in het creëren van een succesvolle toekomst.

Uitvoering
We werken voor het ontwikkelen van een strategische visie met een heel specifieke wetenschappelijk verantwoorde toepassing van systemisch werk met behulp van systeemopstellingen.

Wat levert deze aanpak jou (en je team) op:

 • Meer focus
 • Voorkomt valkuilen
 • Betere (gezamenlijke) beslissingen.

Systemisch werk met behulp van systeemopstellingen
Deze totaalaanpak betreft een combinatie van analyse en gevoel (emotioneel-holistisch), waarbij over de ontwikkeling van een onderneming nagedacht wordt als een geheel van elementen met onderlinge relaties, waarin sommige elementen meer invloed hebben op deze ontwikkeling dan andere. Een ontwikkeling die is te beïnvloeden door interventies: het verwijderen of vervangen van huidige elementen c.q. het toevoegen van nieuwe elementen.

Systemisch werk vindt haar oorsprong in familie opstellingen en neurologisch onderzoek. Familie opstellingen zijn gebaseerd op de theorie en praktijk van de Duitse therapeut Bert Hellinger. Bij familie opstellingen worden de gezinsrelaties nagebootst om meer zicht te krijgen op de onderlinge verhoudingen en je eigen rol hierin. Uit neurologisch onderzoek blijkt dat 99% van de door ons menselijk brein verwerkte informatie onbewust blijft, inclusief de daarbij ervaren gevoelens. We zijn ons daarbij niet bewust van onze neiging tot loyaliteit aan het verleden. Door het toepassen van opstellingen wordt onbewuste informatie van betrokkenen geactiveerd en ontstaat er meer inzicht in het vraagstuk en mogelijke oplossingen.

Uit onderzoek blijkt dat opstellingen bijzonder geschikt zijn voor het ontwikkelen van een visie en het nemen van strategische beslissingen. Dit komt doordat deelnemers zich bewust worden van hun onbewuste kennis en doordat verschillende effecten van mogelijke strategische scenario´s zichtbaar worden gemaakt. Hierdoor ontstaat gedeelde ervaring, waardoor werkelijke consensus wordt bereikt over te nemen besluiten.

Een opstelling helpt om:

 • Het grotere geheel te ervaren
 • Onbewuste kennis, gevoelens en wensen bewust te maken
 • In te spelen op de positieve dynamieken in de opstellingen, waardoor beter inzicht ontstaat in verschillende scenario´s voor het benutten van kansen en afwenden van bedreigingen.

Belangrijke voordelen:

 • Snelheid; inzicht door ‘ervaringen’ in plaats van lange discussies
 • Actoren; doordachte en gevoelsmatige analyse van strategische elementen in plaats van uitputtend onderzoek
 • Kwalitatief; nadruk op het emotioneel-holistische karakter
 • Inzicht in gevolgen van beslissingen; door zichtbare effecten in toekomstscenario’s

De voordelen:

 • Zicht op de richting die de organisatie kan gaan
 • Onthulling van kansrijke nieuwe (f)actoren
 • Inzicht in strategische mogelijkheden en valkuilen
 • Gedeelde visie op te verwachten effecten van mogelijke interventies
 • Inzicht in de eigen onbewuste kennis en die van de andere teamleden
 • Werkelijke consensus en succesvolle strategische beslissingen.

Aanpak van de workshop
We doorlopen vier processtappen bij uitvoering van de workshop:

 1. Voorbereiding: vaststelling van de essentie van het aan te pakken vraagstuk en bepaling relevante strategische elementen en mogelijke interventies
 2. Opstelling: onthulling en optimalisatie van de effecten van mogelijke interventies via systeemopstellingen
 3. Dialoog: toetsing inzichten uit de opstellingen en advies over te nemen strategische beslissingen
 4. Evaluatie: nabeschouwing met de opdrachtgever (meestal de vraageigenaar).

Na deze workshop heb je een duidelijke strategische visie en visie op te nemen beslissingen. Daarbij heb je onderlinge afstemming over de belangrijkste actiepunten voor verdere ontwikkeling van jouw business.

Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor directeuren en hun managementteam die hun bedrijf verder willen innoveren en begrijpen dat business innovatie te maken heeft met een gezamenlijke strategische visie en effectieve besluitvorming.

Begeleiding
Consultant is Ruud van der Splinter.

Tijdsduur
Het geheel heeft een doorlooptijd van een dag. Uitvoering van de systeemopstelling duurt 2 tot 3 uur.

Investering
Investering voor deze workshop is € 1.200, - ex. btw, inclusief voorbereiding, voorrijden en advies.

Naast opstellingen met groepen pas ik ook ook tafelopstellingen met objecten toe. Informeer naar de mogelijkheden

Wanneer
Plan je workshop Strategische besluitvorming in overleg. Klik hier en vermeld op het contactformulier: Strategische besluitvorming. Of bel: 0031 (0)20 2060830

Download: Flyer | Visie ontwikkeling & toetsing van ideeën workshop

Naast opstellingen met groepen pas ik ook ook tafelopstellingen met objecten toe. Informeer naar de mogelijkheden

Toelichting op mijn werk met systeemopstellingen. Lees meer ->

Meld u aan voor onze e-mailnieuwsbrief en ontvang regelmatig nieuws en aanbiedingen.