Uit onderzoek (Massachusetts Institute of Technology o.a.) weten we dat success in business ontwikkeling afhangt van de combinatie van een effectieve strategie, klantgerichte commercie en de juiste operationele organisatie. In deze tijd staat het één niet los van het ander. Echter, de aanpak is geen doel op zich maar moet ondersteunend zijn bij de ontwikkeling van de business. Daarnaast speelt de juiste financiering een belangrijke rol in het succes.

Vier aspecten van BD BIIk ondersteun met ontwikkeling en innovatie van business door een focus op vier, onderling sterk verbonden, werkgebieden:

Strategie
Met je strategie bepaal je de juiste richting en doelstellingen en de manier waarop dat gerealiseerd gaat worden. lees meer ->

Commercie
Jouw commercie zorgt voor de juiste klantwaardeportfolio en -betrokkenheid
en geeft uitvoering aan marketing en verkoop. lees meer ->

Organisatie
Met je organisatie en een effectieve inrichting van werkprocessen realiseer je een wendbare, productieve en klantgerichte uitvoering. lees meer ->

Financiering
Voor het realiseren van plannen is geld nodig. lees meer ->

 

Meer weten over wat onze werkgebieden inhouden?