Uit onderzoek (Massachusetts Institute of Technology o.a.) weten we dat success in business development afhangt van de combinatie van leiderschap, klantgerichte commercie en de juiste inzet van digitale technologie in de organisatie. In deze tijd staat het één niet los van het ander. Echter, de aanpak is geen doel op zich maar moet ondersteunend zijn bij de ontwikkeling van de business.

Vier aspecten van business developmentIk ondersteun met ontwikkeling en innovatie van business door een focus op vier, onderling sterk verbonden, werkgebieden:

Leiderschap
Leiderschap is bepalen van de juiste richting, zekerstellen van de juiste randvoorwaarden en sturing geven aan verandering. lees meer ->

Commercie
Commercie is bepalen en ontwikkelen van de juiste klantwaarde portfolio en klantbetrokkenheid en uitvoering geven aan marketing en verkoop. lees meer ->

Organisatie
Organisatie is inrichting van de werkprocessen voor een productieve en klantgerichte uitvoering. lees meer ->

Financiering
Voor het realiseren van plannen is geld nodig. lees meer ->

 

Meer weten over wat onze werkgebieden inhouden?