Toplijn groei is omzet groei met een gezonde bruto marge en cashflow; belangrijke factoren in de waarde van elke onderneming. Uit onderzoek (Massachusetts Institute of Technology o.a.) weten we dat succes in business ontwikkeling afhangt van de combinatie van een effectieve strategie, klantgerichte commercie en een gezonde financiële organisatie. In deze tijd staat het één niet los van het ander. Echter, de aanpak is geen doel op zich maar ondersteunt het realiseren van de businessdoelstellingen.

Image

Ik ondersteun met ontwikkeling en innovatie van business door een focus op drie, onderling sterk verbonden, werkgebieden:

Strategie
Voor het bepalen van de juiste richting, je businessdoelen en je business- en verdienmodel(len) waarmee dat gerealiseerd gaat worden. lees meer ->

Commercie
Voor het aantrekken en behouden van de juiste klanten. lees meer ->

Financiën
Voor een gezonde bedrijfsvoering. lees meer ->