Mastermind als variant op het ´denk-tank´ principe.

Een denk-tank is een methode om in een sfeer van harmonie, kennis en ervaring te coördineren tussen meerdere mensen om een bepaald doel te bereiken. - Vertaald uit het Engels van Napoleon Hill, Think and grow rich -

Het doelgericht ontwikkelen van je bedrijf gaat sneller en makkelijk als je beschikt over meer juiste kennis en ervaring. Wij geloven dat er positieve alternatieven zijn voor veel van de uitdagingen waar we voor staan. Mogelijk bestaan er al elegante oplossingen elders, in een ander werkgebied, vanuit een andere ervaring, vanuit een andere achtergrond. Maar hoe herkennen we ze als mogelijke oplossing?

MoveYourMarket heeft enkele programma´s ontwikkeld waarin we het principe van de ´denk-tank´ toepassen en met een kleine groep actief werken aan het genereren van ideeën en bepalen van specifieke prioriteiten en actiepunten om de business van de deelnemers een boost te geven.