Voor het realiseren van de businessdoelen is een uitgewerkt exploitatieplan essentieel. Hierin zijn de activiteiten van de organisatie uitgedrukt in financiële cijfers. Daarbij moet in de praktijk van de organisatie een regelmatige financiële planning en toetsing plaatsvinden. Hiervoor zijn actuele inzichten in de winst en verliesrekening, de cashflow en liquiditeitsplanning nodig.

Een goed financieel overzicht creëert ruimte om te ondernemen, verkleint risico's, verbetert focus en geeft vertrouwen.

Resultaten:

  • Exploitatieplan
  • Toetsing winst & verlies
  • Cashflow overzicht
  • Liquiditeitsplanning
  • Ondersteuning bij financieringsaanvraag

Lees meer over mijn aanpak of neem contact op: 020 2060830, , dan bespreken we wat dit kan betekenen voor jouw bedrijf.