Business ontwikkeling is in toenemende mate afhankelijk van effectieve IT als één van de belangrijkste enablers voor bedrijfsproductiviteit en innovatie.

Dit komt vooral omdat het realiseren van optimale klantenervaringen, effectieve samenwerkingen en wendbaarheid van de organisatie (agility) steeds zwaardere eisen stellen aan de beschikbaarheid van actuele informatie en aan informatie-intensieve bedrijfsprocessen.

Business- & IT-alignment
Veel organisaties hebben kansen in hun afzetmarkt. Ondernemers zijn in gesprek met relaties over hun wensen, zien ontwikkelingen en trends in hun markt en willen dat vertalen in innovatieve producten, diensten en bedrijfsprocessen. Hier speelt IT een belangrijke rol bij: actuele data beschikbaarheid, slim en effectief samenwerken, klanten direct het juiste antwoord op hun vragen geven, fouten voorkomen en de kosten beheersbaar houden.

Een belangrijke vraag die ondernemers daabij hebben is: “Hoe kunnen we IT praktisch en optimaal inzetten?” Vaak hebben organisatie niet de juiste competenties aan boord om goede IT-keuzes te maken en zitten zij met verouderde IT-systemen (IT-legacy). Aanpassingen van deze systemen zijn te duur en te tijdrovend, wat een directe bedreiging vormt voor de verdere ontwikkeling en innovatie van de business. Oplossing hiervan is gelegen in gerichte samenwerking, tussen businessleiding, gebruikersorganisatie en (interne en/of externe) IT-leveranciers, met als doelstelling het verbeteren en digitaliseren van de bedrijfsprocessen en het omzeilen van IT-bottlenecks door de inzet van moderne slimme technologie.

In onze aanpak beschouwen we drie belangrijke succesfactoren die ervoor zorgen dat IT de businessontwikkeling & -innovatie optimaal ondersteunt:
1. Vroegtijdige dialoog met betrokkenen
2. Focus op bedrijfsproductiviteit
3. Innovatie op het gebied van klantinteractie.

Vroegtijdige dialoog met betrokkenen 
Ondersteuning van IT aan business ontwikkeling is effectief wanneer gebruikers, management en (interne of externe) IT-leveranciers in een vroegtijdige dialoog ideeën voor ontwikkeling en innovatie van producten, diensten en bedrijfsprocessen uitwisselen. Ogenschijnlijk kleine procesveranderingen kunnen leiden tot belangrijke IT aanpassing. Daarbij is het essentieel voor de effectiviteit van zo´n samenwerking dat dit verloopt volgens een doordachte werkplanning.

Focus op bedrijfsproductiviteit
IT moet direct bijdragen aan de productiviteit van de gebruikersorganisatie. Dit kan alleen als de IT-leverancier in korte plan-do-check-act cycli concrete verbeteringen oplevert. Met goede analyses van de bedrijfsprocessen en een stap-voor-stap digitalisering is dit haalbaar. Daarbij dienen bottlenecks met verouderde IT-systemen te worden opgelost, terwijl de organisatie toch gebruik kan (blijven) maken van deze systemen en data. Met moderne slimme technologie kunnen langdurige en kostbare aanpassingen die nodig zijn aan verouderde IT-systemen worden omzeild en bedrijfsprocessen worden ingericht die effectief bijdragen aan een betere productiviteit.

Innovatie op het gebied van klantinteractie
Over het algemeen zien we dat innovatiedoelstellingen van organisaties ingegeven worden door het veranderende gedrag van klanten. En meestal gaat het daarbij over betere beschikbaarheid van actuele informatie. De businessmanagers die de innovatie van de organisatie richting geven en moeten nadenken over de strategie en de businessmodellen, ervaren in toenemende mate dat nieuwere businessmodellen steeds meer ‘IT-enabled’ zijn. Een organisatie moet wendbaar zijn, dus ook haar IT-landschap moet eenvoudig en snel aan te passen zijn. Bedrijfsprocessen die met moderne slimme technologie zijn gedigitaliseerd kunnen snel en relatief eenvoudig worden aangepast en hebben een grotere informatie-intensiviteit. Zo ontstaat een wendbare organisatie die sneller kan innoveren en betere klantinteractie biedt.

Meld u aan voor onze e-mailnieuwsbrief en ontvang regelmatig nieuws en aanbiedingen.