De uitdaging, de digitale reis van uw organisatie

Om digitale technologie effectief in te zetten voor verdere ontwikkeling van uw business is het belangrijk om uw beginpunt te kennen. Bevindt uw bedrijf zich aan het begin van de digitale reis of is het al ver gevorderd op de weg naar digitale volwassenheid?

Wij hebben een assessment ontwikkeld (gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Massachusetts Institute of Technology) waarmee u inzicht krijgt in de fase van digitale ontwikkeling, waarin uw bedrijf zich bevindt en wat tevens als katalysator kan dienen om een interne dialoog te starten over de digitale uitdagingen van de organisatie. 

Positie van de organisatie

In deze assessment gaan we eerst dieper in op hoe uw bedrijf digitale technologieën gebruikt, zoals bijvoorbeeld sociale media, mobiele applicaties en process automation. Bouwt u digitale vaardigheden op in klantervaring of -operaties? Zijn uw werkprocessen gedigitaliseerd of wordt er nog veel handmatig gewerkt, gebruikmakend van bijvoorbeeld Excel en Lotus Notes e.d.? Hoe werkt u met uw bestaande IT-legacy? En, verbetert u uw bestaande bedrijfsmodellen al digitaal of lanceert u nieuwe?

Vervolgens gaan we in op hoe goed binnen uw bedrijf sturing wordt gegeven aan digitale transformatie. Heeft u een gedeelde visie op digitale transformatie? Is er een solide communicatieplan om uw medewerkers aan te spreken? Is er een actieplan om de transformatie te leiden? En, beschikt de organisatie over solide technologische leiderschapskwaliteiten?

Uw antwoorden op onze assessment gebruiken we om de positie van uw organisatie te bepalen in een matrix voor digitale- en leiderschapscapaciteiten. Deze matrix geeft een globaal beeld in welke fase uw organisatie zich bevindt, waar de digitale reis het best begint en wat een logische strategie is voor de volgende stappen.

Zinvolle dialoog

Deze assessment is tevens goed in te zetten om een zinvolle dialoog te starten met collega´s over de digitale uitdagingen van de organisatie. Wanneer meerdere collega´s dezelfde assessment invullen, dan zijn overeenkomsten en verschillen in antwoorden interessante uitgangspunten voor een dialoog. Waar doet de organisatie het heel goed? Welke gebieden vragen aandacht en moet aan worden gewerkt? En waar zijn mensen in verschillende afdelingen of verschillende niveaus van de organisatie het eens of oneens? Deze dialoog kan tevens aanleiding zijn om met elkaar diepgaander na te denken over waar de organisatie staat ten opzichte van haar concurrenten en de prestaties op het gebied van klantbetrokkenheid, en welke prioriteiten en actiepunten om uitvoering vragen.

Interessant bijkomend voordeel is dat u met deze assessment tevens meewerkt aan een benchmark over digitale ontwikkeling van organisaties van Nederlandse bedrijven.

Deze assessment kan u helpen uw sterke en zwakke punten te overdenken en meer bewustzijn te ontwikkelen in de organisatie over dit onderwerp. En, als u uw startpunt kent, dan kunt u beginnen met het in kaart brengen van uw koers. 

Wilt u een onafhankelijke toetsing van de digitale reis van uw organisatie en een vrijblijvend advies, vul dan het formulier hieronder in en beantwoord de vragen. Dit neemt hoogstens enkele minuten van uw tijd in beslag. U krijgt van ons persoonlijke feedback via het door u opgegeven emailadres.

Assessment formulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Opm. Alle velden zijn verplicht