De uitdaging: turning digital technology into business development

Om digitale technologie effectief in te zetten voor de ontwikkeling van jouw business is het belangrijk om je beginpunt te kennen. Waar bevindt jouw bedrijf zich als het gaat om de inzet van digitale technologie voor innovaties in business development?

Uit onderzoek (MIT, leading digital) weten we dat bedrijven die succesvol digitale technologie toepassen, dit doen vanuit een brede en heldere visie op de toekomst van hun bedrijf. Zij combineren vaardigheden op het vlak van digitale technologie met digitaal leiderschap. Wij hebben daarom een assessment ontwikkeld, gebaseerd op de twee domeinen: inzet van digitale technologie en digitaal leiderschap in het kader van business development. 

Met deze assessment krijg je inzicht in welke fase jouw bedrijf zich bevindt op deze domeinen. Aan de hand van de resultaten kun je veel effectiever bepalen welke logische stappen nodig zijn voor verdere ontwikkeling van je business. 

Positie van de organisatie

In deze assessment gaan we eerst dieper in op hoe in jouw bedrijf digitale technologieën ingezet zijn. Bouw je digitale vaardigheden op in je organisatie voor verbetering van de klantreis? Zijn je werkprocessen gedigitaliseerd of wordt er nog veel handmatig gewerkt met bijvoorbeeld Excel en Lotus Notes? Hoe zet je digitaal in om je klanten betere ervaringen te bieden met je merk en organisatie? En, speelt digitaal al een rol in je businessmodellen of lanceer je nieuwe?

Vervolgens gaan we in op de mate waarin binnen jouw bedrijf sturing wordt gegeven aan digitale ontwikkeling; het inzetten van digitale technologie voor bedrijfsontwikkeling. Heb je een gedeelde visie op digitale transformatie? Is er een solide communicatieplan om de medewerkers aan te spreken? Is er een actieplan om de verandering te leiden die nodig is je business een boost te geven? En, beschikt de organisatie over voldoende digitale competenties?

Zinvolle dialoog

Deze assessment biedt tevens een goed uitgangspunt om een zinvolle dialoog te starten met collega´s over de digitale- en business development uitdagingen van je bedrijf. Wanneer meerdere collega´s dezelfde assessment invullen, dan zijn overeenkomsten en verschillen in antwoorden interessante punten voor een dialoog. Waar doet de organisatie het heel goed? Welke gebieden vragen aandacht en moet aan worden gewerkt? En waar zijn mensen in verschillende afdelingen of verschillende niveaus van de organisatie het eens of oneens? Deze dialoog kan tevens aanleiding zijn om met elkaar diepgaander na te denken over waar je bedrijf staat ten opzichte van haar concurrenten en de prestaties op het gebied van business, klantbetrokkenheid en organisatie productiviteit.

Deze assessment kan je helpen de sterke en zwakke punten te overdenken van je organisatie en meer bewustzijn te ontwikkelen in de organisatie over dit onderwerp. En, als je het startpunt kent, dan kun je beginnen met het in kaart brengen van je koers. 

Wil je een onafhankelijke toetsing van de inzet van digitale technologie voor innovaties in business development voor jouw bedrijf? Vul dan het formulier hieronder in en beantwoord de stellingen. Je krijgt persoonlijke feedback via het door jou opgegeven emailadres.

Assessment formulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Opm. Alle velden zijn verplicht