De uitdaging: ontwikkeling van je business in dit digitale tijdperk

Voor de effectiviteit van de ontwikkeling van je business en het realiseren van toplijn groei is het belangrijk om als uitgangspunt te weten in welke fase jouw organisatie zich bevindt en welke logische stappen nodig zijn als het gaat om verdere ontwikkeling van jouw business.

Uit onderzoek (Massachusetts Institute of Technology: Leading Digital) weten we dat success in business development onder andere afhangt van de combinatie van leiderschap en de juiste inzet van digitale technologie. In deze tijd staat het één niet los van het ander. We weten ook dat leiders die hun business succesvol naar de volgende toplijn fase (omzetgroei doelstelling) ontwikkelen, dit doen vanuit een brede en heldere visie op de toekomst van hun bedrijf. Deze leiders combineren deze visie met gedegen leiderschap, betrokkenheid van medewerkers en gerichte investeringen in technologie om waarde te creëren. Waarde voor hun klanten, maar ook voor hun eigen business en medewerkers.

In welke technologieën organisaties investeren is belangrijk, maar slechts tot op zekere hoogte. Het gaat eerst en vooral om de kansen voor het bedrijf en de klanten. En digitaal is geen doel op zich, maar moet ondersteunend zijn bij de aanpak van de vraag en ontwikkeling van de business. 

De assessment die ik als startpunt inzet om inzicht te krijgen in de fase waarin jouw organisatie zich bevindt is gebaseerd op deze domeinen: inzet-van-digitale-technologie en leiderschap-voor-groei in het kader van business development. Aan de hand van de resultaten hebben we een uitgangspunt en kunnen we effectiever bepalen welke logische stappen nodig zijn voor verdere ontwikkeling van je business.

Fase van je organisatie

In deze assessment gaan we eerst dieper in op hoe in jouw bedrijf digitale technologieën ingezet zijn. Bouw je digitale vaardigheden op in je organisatie voor klantbetrokkenheid? Zijn je werkprocessen gedigitaliseerd of wordt er nog veel handmatig gewerkt met bijvoorbeeld Excel? Zet je digitaal in om je klanten betere ervaringen te bieden met je merk en organisatie? En, speelt digitaal al een rol in je businessmodellen?

Vervolgens gaan we in op de mate waarin binnen jouw bedrijf sturing wordt gegeven aan ontwikkeling voor groei. Heb je een visie op prioriteiten voor je organisatie waar digitale technologie het verschil kan maken? Is er een gedeelde visie op je groeidoelstellingen en een solide communicatieplan om de medewerkers aan te spreken? En is er een actieplan om de verandering te leiden die nodig is je business een boost te geven?

Zinvolle dialoog

Deze assessment biedt tevens een goed uitgangspunt om een zinvolle dialoog te starten met collega´s over de business development uitdagingen van je bedrijf. Wanneer meerdere collega´s dezelfde assessment invullen, dan zijn overeenkomsten en verschillen in antwoorden interessante punten voor een dialoog. Waar doet de organisatie het heel goed? Welke gebieden vragen aandacht en moet aan worden gewerkt? En waar zijn mensen in verschillende afdelingen of verschillende niveaus van de organisatie het eens of oneens? Deze dialoog kan tevens aanleiding zijn om met elkaar diepgaander na te denken over waar je bedrijf staat ten opzichte van haar concurrenten en de prestaties op het gebied van leiderschap, commercie en organisatie productiviteit. 

Deze assessment kan je helpen de sterke en zwakke punten te overdenken van je organisatie en meer bewustzijn te ontwikkelen in de organisatie over dit onderwerp. En, als je het startpunt kent, dan kun je beginnen met het in kaart brengen van je koers.

Wil je een onafhankelijke toetsing om te weten in welke fase jouw organisatie zich bevindt en tips voor de logische vervolgstappen voor jouw business development? Vul dan het formulier hieronder in en beantwoord de stellingen. Deelname is gratis en je krijgt persoonlijke feedback via het door jou opgegeven emailadres.

Assessment formulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Opm. Alle velden zijn verplicht