DIGITAL TRANSFORMATION

Een mastermind groep voor leiderschap in het inzetten van digitale technologie voor bedrijfssucces


Aan de opzet van de Mastermind groep ligt de idee van groepsgewijs leren ten grondslag. Deelnemers ontmoeten elkaar in een vertrouwde, kleinschalige kring. De samenstelling is geënt op vakoverstijgend inzicht, persoonlijke vorming, groei naar leiderschap en praktische toepasbaarheid. Actieve uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen deelnemers onderling vormt het hart van de Mastermind groep. Daarnaast ondersteunt de consultant elke deelnemer om het onderwerp te vertalen in concrete acties voor de dagelijkse praktijk in haar/zijn bedrijf.

Mastermind groep Digital transformation - het programma
In deze mastermind groep gaan we op zoek naar antwoord op, onder andere, de vragen ‘Wat moet ik doen om op een praktische wijze mijn digitale transformatie vorm te geven? Hoe begin ik? Hoe verbeter ik daarbij tegelijkertijd de productiviteit en performance van mijn organisatie? En hoe krijg ik de medewerkers mee? Wij doen dit aan de hand van concepten en methodieken, zowel uit research als die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Deze worden ingezet om de kennis die we aanreiken op het gebied van digitale transformatie te onderbouwen. Uitgangspunt is dat de deelnemers goed meedenken over wat digitale transformatie kan betekenen voor hun organisatie. Het programma bestaat uit drie interactieve dagdelen.

Inleiding: Digitaal omzetten in bedrijfssucces
Uit onderzoek weten we dat bedrijven die digitale technologie weten om te zetten naar bedrijfssucces twee overeenkomende essentiële functies bezitten.

  1. Het ontwikkelen van digitale competenties door bedrijfsprocessen, klantbetrokkenheid en businessmodellen opnieuw te bedenken en te verbeteren
  2. Het ontwikkelen van de digitaal leiderschap om transformaties te initiëren en aan te sturen.

Elke functie is op zichzelf belangrijk, maar alleen gezamenlijk zorgen ze voor digitaal succes. In de volgende twee modules gaan we dieper in op deze functies. In de derde module behandelen we een werkboek.

Module 1 | Digitale competenties
Dit is het WAT van digitaal success - de initiatieven die de manier waarop bedrijven opereren transformeren.
Tijdens deze module gaan we in op het meest zichtbare aspect van digitale competenties - hoe we met klanten omgaan. Het gaat hierbij om het verbeteren van de klantervaring. Vervolgens gaan we in op een minder zichtbaar, maar even belangrijk element van digitale competenties, namelijk de operationele processen. Hoe kunnen we met digitale technologie de efficiëntie en wendbaarheid van de organisatie verbeteren, klantbetrokkenheid stimuleren en nieuwe businessmodellen mogelijk maken - terwijl we dit verborgen houden voor onze concurrenten. Tenslotte bespreken we nieuwe bedrijfsmodellen, van het herinrichten van de supply-chain tot en met het creëren van nieuwe producten en diensten.

Module 2 | Digitaal leiderschap
Dit is het HOE van digitaal success - de manier waarop leidinggevenden verandering aansturen.
Bedrijven zijn gevoelig voor verandering; het kan moeilijk zijn om te beginnen en nog moeilijker om vol te houden en iedereen in dezelfde richting te laten bewegen. De enige effectieve manier om transformatie te stimuleren, blijkt top-down te zijn. Door leiderschap in combinatie met methoden en mechanismen die werknemers betrekken bij het realiseren van verandering. We bespreken hoe we een transformatieve digitale visie creëren. En hoe we werknemers activeren om de visie te realiseren. Vervolgens behandelen we het belang van governance, wat de instrumenten levert om de transformatie op het juiste spoor te houden. Tot slot, onderzoeken we de sterke relatie die noodzakelijk is tussen IT- en bedrijfsleiding en de manier waarop die relatie veranderingen in gang zet.

Module 3 | Werkboek voor digitale transformatie

Dit betreft een werkmethode en toolset, samengesteld uit de inzichten besproken in voorgaande modulen.
Het biedt concrete managementbegeleiding bij het realiseren van digitale successen. Het startpunt is het uitwerken van de digitale uitdaging. Het laat zien hoe we kunnen bepalen waar we nu staan met ons bedrijf, hoe we bewustzijn opbouwen en een visie kunnen ontwikkelen. Verder gaan we in op de beste manier hoe we een visie kunnen vertalen in actie, de vereiste governance opbouwen en de organisatie kunnen mobiliseren om de transformatie tot stand te brengen. Tot slot bespreken we hoe we verandering kunnen ondersteunen door onder andere het afstemmen van incentives en beloningsstructuren en het continu monitoren van de voortgang.

Elk onderdeel heeft ook een zelfdiagnostische oefening, evenals enkele handige voorbeelden en technieken om u op weg te helpen.

Per dagdeel:

  • We beginnen met een korte presentatie over het onderwerp van de dag
  • Hierna hebben we een workshop en intensieve dialoog, waarin elke deelnemer uitlegt wat zijn/haar specifieke uitdagingen zijn met betrekking tot dit onderwerp en kan leren van de inzichten en ervaringen van anderen
  • We sluiten af nadat elke deelnemer zijn / haar prioriteiten en actiepunten voor zijn / haar organisatie heeft bepaald.

Waarom meedoen?
Wanneer u wilt starten of verder wilt met digitale transformatie van uw bedrijf en vanuit een leiderschapsoverzicht en inzichten en ervaringen van anderen uw prioriteiten en actiepunten wilt bepalen. Deze mastermind groep geeft u inzichten om:

  • Uw digitale transformatie te starten en strategisch in te zetten, vanuit een brede visie op innovatie, commercie en ontwikkeling van business
  • Diverse scenario’s te beoordelen en te ontwikkelen vanuit uw eigen situatie
  • De nodige veranderingen in gang te zetten en te ondersteunen, die nodig zijn om digitale technologie in te zetten om bedrijfssuccessen te realiseren.

Voor wie
De Mastermind groep Digital Transformation is ontwikkeld voor directeuren en topmanagers die verantwoordelijk of betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun business.

Wanneer
Het volgende programma start met het eerste dagdeel, wat tevens een introductie is, op donderdag 11 april 2019 om 09:30 uur. In onderling overleg wordt telkens de volgende sessie gepland, met als uitgangspunt een week tussen elke sessie zodat u aan uw actiepunten kunt werken. 

Download: Brochure | Mastermind groep Digital Transformation


Mogelijkheid voor in-company

De mastermind groep Digital Transformation is ook mogelijk voor in-company. Op deze manier kunt u met uw eigen team werken in een vertrouwde omgeving om voorop te blijven op de markt. De sessies worden gepland in overleg op een tijd en plaats die het beste past. Het programma is op maat gemaakt op basis van een gratis intake met het management, zodat we dieper in kunnen gaan op specifieke kwesties voor verkoopbekrachtiging van uw organisatie.
De investering voor dit in-company programma hangt af van de specifieke implementatie van het programma en de intensiteit van de tussentijdse begeleiding.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op: 020 202060830 of vul het contactformulier in en vermeld Mastermind Digital Transformation in het bericht.