BUSINESS DEVELOPMENT

Een mastermind groep voor leiderschap in het creëren van een sterke business

 

Aan de opzet van de Mastermind groep ligt de idee van het groepsgewijs leren ten grondslag. Deelnemers ontmoeten elkaar in een vertrouwde, kleinschalige kring. De samenstelling is geënt op vakoverstijgend inzicht, persoonlijke vorming, groei naar leiderschap en praktische toepasbaarheid. Actieve uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen deelnemers onderling vormt het hart van de Mastermind groep. Daarnaast ondersteunt de consultant elke deelnemer afzonderlijk om het onderwerp te vertalen in concrete acties voor de dagelijkse praktijk in haar/zijn bedrijf.

Mastermind groep Business development - het programma
In deze mastermind groep gaan we op zoek naar antwoord op de vragen ‘Wat moet ik doen om op een praktische wijze mijn business verder te ontwikkelen en hoe verbeter ik daarbij de productiviteit en performance van mijn organisatie? Wij doen dit aan de hand van concepten en methodieken, die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Deze worden ingezet om de kennis die we aanreiken op het gebied van business development te onderbouwen. Uitgangspunt is dat de deelnemers goed meedenken over wat business development kan betekenen voor hun organisatie. Het programma bestaat uit drie interactieve dagdelen.

1. Business Development & strategisch plannen
We bespreken de fundamenten van business development en de principes van strategisch plannen. Waarom ondernemingen business development nodig hebben. En wat de verschillen zijn tussen business development en verkoop, marketing en strategie.
U bepaalt de strategische richting, rol, inrichting en management van business development voor uw bedrijf.

2. Commerciële Formule
Tijdens deze module gaan we dieper in op de basis van een gezonde commerciële organisatie op het raakvlak van business, klanten en organisatie. We bespreken de samenhang tussen uw groeistrategie en commerciële structuur.
U bepaalt de prioriteiten en actiepunten voor ontwikkeling en implementatie van uw commerciële formule.

3. (Digitale) innovatie
We bespreken de fundamenten van innovatie in het kader van digitalisering en transformatie van organisaties.
U bepaalt hoe u uw innovatieproces wilt inzetten en welke prioriteiten en doelstellingen er zijn voor digitale innovatie en transformatie van uw organisatie.

Per dagdeel:

  • We beginnen met een korte presentatie over het onderwerp van de dag
  • Hierna hebben we een workshop en intensieve dialoog, waarin elke deelnemer uitlegt wat zijn/haar specifieke uitdagingen zijn met betrekking tot dit onderwerp en kan leren van de inzichten en ervaringen van anderen
  • We sluiten af nadat elke deelnemer zijn / haar prioriteiten en actiepunten voor zijn / haar organisatie heeft bepaald.

Waarom meedoen?
Wanneer u verder wilt met business development van uw bedrijf en vanuit een leiderschapsoverzicht en inzichten en ervaringen van anderen uw prioriteiten en actiepunten wilt bepalen. Deze mastermind groep geeft u inzichten om:

  • Uw business development strategisch in te zetten, vanuit een brede visie op innovatie, commercie en ontwikkeling van business
  • Diverse scenario’s te beoordelen en te ontwikkelen vanuit uw eigen situatie
  • De nodige veranderingen in gang te zetten en te ondersteunen, die nodig zijn om business development en strategische innovatie ook daadwerkelijk te realiseren.

Voor wie
De Mastermind groep Business Development is ontwikkeld voor directeuren en topmanagers die verantwoordelijk of betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun business.

Voorafgaand aan het programma
Wilt u inhoudelijk meer weten of dit programma iets voor u is, geef u dan op voor de introductie sessie.

Wanneer
Het volgende programma start met het eerste dagdeel op dinsdag 9 april 2019 om 09:30 uur. In onderling overleg wordt telkens de volgende sessie gepland, met als uitgangspunt een week tussen elke sessie zodat u aan uw actiepunten kunt werken. 

Download: Brochure | Mastermind groep Business Development


Mogelijkheid voor in-company

De mastermind groep Business development is ook mogelijk voor in-company. Op deze manier kunt u met uw eigen team werken in een vertrouwde omgeving om voorop te blijven op de markt. De sessies worden gepland in overleg op een tijd en plaats die het beste past. Het programma is op maat gemaakt op basis van een gratis intake met het management, zodat we dieper in kunnen gaan op specifieke kwesties voor verkoopbekrachtiging van uw organisatie.
De investering voor dit in-company programma hangt af van de specifieke implementatie van het programma en de intensiteit van de tussentijdse begeleiding.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op: 020 202060830 of vul het contactformulier in en vermeld Mastermind business development in het bericht.