Turning digital technology into business development
Onze missie is het duurzaam inzetten van digitale technologie voor bedrijfsontwikkeling; het realiseren van prestatieverbeteringen van organisaties op het gebied van marktaandeel, klantbetrokkenheid en organisatieproductiviteit.

 

Om te groeien in de huidige dynamiek van markten, moeten bedrijven hun markt ´bewegen´. Dit is hun (potentiële) klanten aanspreken, ze een  onvergetelijke ervaring geven en ze echte toegevoegde waarde bieden. Werken aan groei betekent werken aan marktaandeel met een focus op de betrokkenheid van klanten. Wanneer mensen zich prettig voelen bij een merk en organisatie, gunnen zij hen hun business.

Dit vereist dat bedrijven klantgericht en innovatief zijn en hun plek durven innemen in de digitale economie. De digitale economie vraagt om een andere stijl voor business development. Voortdurende verandering en innovatie vereisen snelheid, effectiviteit en creativiteit. En vooral een klantgerichte instelling met een hoge contactfrequentie. Succesvolle bedrijven werken met kleinere eenheden, die als een assemblage (ecosysteem) snel kunnen schakelen en reageren op marktbewegingen, klantgedrag en de snelle technologische ontwikkelingen. In deze organisaties is digitale innovatie een belangrijke factor voor business development.

Innovatie op het gebied van commercie biedt grote kansen - Een recent rapport van Strategy& toont aan dat de 1000 internationale organisaties die het meeste uitgeven aan Research & Development dit voornamelijk besteden aan de ontwikkeling van nieuwe producten en / of diensten. Volgens de respondenten is de vaak lange ontwikkelingstijd van innovaties de grootste uitdaging bij het verzilveren van hun investeringen in innovatieve productontwikkeling. Gevolgd door de selectie van de juiste commerciële ideeën. Het onderzoek toont aan dat het snel beschikbaar stellen van nieuwe innovaties door middel van een lean en efficiënt organisatieproces veel voordelen biedt voor bedrijven. Volgens de analyse zijn de financiële voordelen hiervan vaak direct meetbaar en vaak vele malen hoger dan de initiële kosten van het introduceren van een "speed-to-market" -benadering binnen de organisatie.

 

WAARDEN

Integriteit
We richten ons op het doen van de juiste dingen. We presenteren ons op een transparante manier en behandelen op gepaste wijze vertrouwelijke informatie. We beloven alleen wat we kunnen waarmaken, waarbij we de impact van onze activiteiten niet alleen voor nu beoordelen, maar ook voor de langere termijn.

Succes voor onze klanten
We meten ons succes aan het succes van onze klanten. We stellen onze expertise en ervaring beschikbaar en committeren ons hieraan. Wij zijn pas tevreden als onze klanten dat zijn.

Strategisch perspectief
We zoeken concurrentievoordeel voor onze klanten. Onze aanpak is holistisch. We werken aan bewuste integratie van merk, bedrijf en IT, gericht op duurzame resultaten. Objectiviteit, data-analyse en -gebruik en resultaatmeting zijn cruciaal.

Toplijne, klantbetrokkenheid en organisatie
We richten ons op optimalisatie van de toplijn, verbeteren van de klantbetrokkenheid en ontwikkeling van de organisatie en leveren positieve en meetbare bedrijfsresultaten op, niet alleen ideeën of rapporten.

Bij MoveYourMarket maken we ook de onbewuste kennis van onze klanten vrij. Mensen hebben slechts een klein gedeelte van hun bewuste kennis paraat. Verreweg het grootste deel van de informatie die we tot onze beschikking hebben, is onderbewust. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw collega's en leden van het managementteam. Daarom is de gezamenlijke formulering van gevalideerde inzichten en meningen in managementteambijeenkomsten zo belangrijk voor de kwaliteit van beslissingen. Dit doen we aan de hand van organisatie opstellingen.

Partnerschap
We hebben een langetermijnvisie op onze relaties met klanten. We streven naar samenwerking op basis van respect, integriteit en co-creatie. Onze samenwerking is teamwork, constructief en uitdagend. Wij werken op alle niveaus van de organisatie om verandering teweeg te brengen en zijn dankbaar om te delen in het succes van onze klanten. We respecteren de kennis en ervaring van onze klanten en willen dit aanvullen met onze kennis en ervaring voor een gezamenlijke duurzame toekomst.

Sociaal verantwoordelijk
We streven niet alleen naar een positieve en duurzame impact op het bedrijf van onze klanten, maar ook naar een positieve en duurzame impact op de directe omgeving van onze klanten. We doneren een deel van onze tijd en middelen aan sociale kwesties. Wij geloven dat het onze fundamentele verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van bedrijven, economie en milieu.

Samen creëren we een betere toekomst.